طراحی صندوق پیشنهادات

صندوق پیشنهادات چیســــــــــــــــت؟؟

کاربرد صندوق پیشنهادات چیست ؟

تیر 3, 1399 صندوق پیشنهادات / وبلاگ بدون دیدگاه

کاربرد صندوق پیشنهادات چیست؟ یکی از انواع صندوق ها که شما در بسیاری از مراکز ، امروزه شاهد آن هستید ، صندوق پیشنهادات می باشد. از این صندوق برای نظرسنجی از افراد استفاده می نمایند. کاربرد این صندوق ها بیشتر در زمینه انتقاد و پیشنهادات سازنده می باشد که توسط […]

ادامه مطلب  
سفارش صندوق پیشنهادات

سفارش ، ساخت و تولید صندوق پیشنهادات

بهمن 5, 1398 صندوق پیشنهادات بدون دیدگاه

سفارش ، ساخت و تولید صندوق پیشنهادات صندوق پیشنهادات : امروزه واحد های خدماتی ، که در حال خدمات دادن به افراد می باشند در پی جلب رضایت مشتری می باشند. هدف بسیاری از این واحد ها به دست آوردن تقاضا ها در بازار می باشد. از این رو برای […]

ادامه مطلب