بهبود روابط با کارمندان
آذر 12, 1398 وبلاگ بدون دیدگاه

مزیت  – بهبود روابط با کارمندان

پیشنهادهای کارمندان به طور مستقیم از طریق یک جعبه پیشنهاد، اغلب به بهبود تعامل میان شرکت و کارمندان کمک می‌کند.

زمانی که کارمندان احساس می‌کنند که پیشنهادها آن‌ها را ارج می‌نهید ، آن‌ها تعهدی عمیق‌تر نسبت به کسب‌وکار ایجاد می‌کنند. روحیه کارمندان وقتی ایده‌های آن‌ها را اجرا می‌کنید ، افزایش می‌یابد زیرا به آن‌ها حسی از کنترل بر محیط کار آن‌ها می‌دهد. درخواست و اجرای ایده‌های کارمند می‌تواند یک رابطه تعاونی بین شما، تیم مدیریت شما و کارمندان شما ایجاد کند.